Dörr 2 och kylarmaskering

Hot Rod / Permalink / 0
Delarna till dörr ramen är nu renklippta och ihop punktade. Börjat bocka förstärkningarna.
 
Kylarmasken demontera för svetsning.
 
Här är plåt skarvarna klar för att svetsas
 
Grov slipar före den skall I lufthammaren för att sträcka svetsen
 
Kör lite i lufthammaren tills plåten känns slät.
 
Till top