Nästa dörr

Hot Rod / Permalink / 0
Ett dörrskinn sklart
 
Insidan slipad
 
Utsidan slipad och riktad.
 
Bara köra på en sträng limmar och tätar före man viker över kanten. Men först skall insidan målas.
 
Så ser det ut idag
 
Andra sidan. Sträcker plåten i mitten där den kommer ha en större radie.
 
På med gummit på övre hjulet för att bara forma 2d.
 
Börjar få rätt form. 
 
Märker en klipplinje som kommer vara ett stöd i falsmaskinen för midjan.
 
Kör midjan.
 
Nästan färdig.
 
Till top