Så var det styrning på agendan

Hot Rod / Styrning / Permalink / 0
Fick isär rattstången och kunde prova lite och se hur mycket man måste korta den. 
 
Slipat och delat på huvuddelen av rattstången.
 
Sticker av delarna i svarven.
 
Lite primer på delarna innan de pressas ihop igen.
 
Huvuddelen klar.
 
Själva styraxeln sticks av i svarven. Vill inte svetsa något i denna del så nyckelvidden får man pressa en ny.
 
Tillverkar ett verktyg för att ordna en ny nyckelvidd.
 
Nu får röret stöd medan man pressar nyckelvidd.
 
Styraxeln klar.
 
Då är det växelföraren som skall kortas.
 
Sticker av den i svarven. Måste kapa den på två ställen för att bibehålla kollapsbarheten.
 
Svetsar med TIG
 
Lite filande och den är klar.
 
Här har vi då alla tre delarna som kortats. Alla har bibehållit kollapsbarheten 
 
Efter att ha monterat ihop rattstången och provat den i bilen hittade jag 16mm på växelföraren så bara plocka isär och flytta den så jag får så mycket utrymme som möjligt för styrknuten som skall på senare.
 
Borrar ur 3 punkter och flyttar föraren 16mm
 
Svetsar föraren och de borrade hålen har jag ett kopparrör som mothåll så man inte behöver slipa så mycket inne i röret.
 
Filat och klart for montering igen.
 
Då var det utrymmet maxat.
 
Då var rattstången klar. Har även måtta alla styrstag mm så en beställning på delar har gått iväg. Hoppas på ha styrning och bromsar klart i februari.
 
Till top