Svetsa tak

Hot Rod / Permalink / 0
Har inte svetsat stora takplåtar tidigare så hade lite idéer att låta takplåten vara skruvad på plats hela tiden och kapa upp en fog åt gången. Så jag kapade den fogen närmast mitten av taket och grabben punktade eftersom. När vi kommit över till andra sidan med punktandet så riktade jag hela fogen med mothåll och hammare. Sedan började vi svetsa 3cm i stöten och riktade innan vi gick på med nästa svets. Blev riktigt bra
 
Tänkte att om man gör så som vi gjorde så vet man att det endast kan vara den sista svetsen man la som behöver smidas för att plåten skall återta rätt form igen.
 
Punkta först
 
Här är det punkta och riktat för svetsning. Lämnar en bit osvetsat mot bakre delen och gör den när bakre delen skall svetsas.
 
Här är första svetsen lagd och plåten har slagit sig
 
Här har svetsen fått lite mothåll och hammare och allt är ok igen
 
En fog klar
 
Till top